Uppdateringar:
25 aug 2008: Uppdaterat postadress
3 aug 2007: Ändrad design
2 jan 2007: Uppdaterat

 

 

 

 

 

 

Creative Commons License
Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell 2.5 Sverige Licens.

Infontology arbetar med att visa hur ny teknik förändrar vår verklighet och vår kultur. Vi sätter in tekniken i ett större sammanhang och ger en fördjupad bild av gränssnittet människa-teknik-samhälle. Vi gör förändringar och utmaningar begripliga.

  • Omvärldsanalys. Sen 2003 skriver vi krönikor om vad som händer med informationen i samhället. Det har gett oss hundratals exempel på olika fenomen som man kan använda för att illustrera utvecklingstrender.
  • Kommunikationsstrategier. Den nya tekniken erbjuder nya möjligheter till kommunikation, både inom organisationer, och externt. Wikis och bloggar är två sådana verktyg. De är lätta att installera, men kan vara svåra att få att fungera inom organisationen. Vi har erfarenhet av att hjälpa till att få det att fungera.
  • Innovationsstrategier. Omvärldsanalysen plus ett antal av våra verktyg för innovationsstrategi gör att varje organisation snabbt kan komma igång och genomföra förändringar. Ofta baseras de på idéer som redan finns inom organisationen, men som behöver en struktur för att kunna förverkligas.
  • Digital kompetens. Digital kompetens är mer än ett datorkörkort. Olika samhällsfunktioner digitaliseras i snabb takt och summan av alla digitala teknologier påverkar oss alla, men är svår att överblicka. Vi utvecklar nya förståelsemodeller för hur digitaliseringen påverkar och omformar samhället, fokuserade kring sambandet mellan värdefrågor och teknologianvändning.

Infontology håller

  • utbildningar
  • seminarier
  • presentationer
  • workshops

Vi har mångårig erfarenhet av forskning, utveckling och utbildning inom många områden relaterade till etik, teknologiska konsekvenser och företagande.

Infontology
Underfångsvägen 5
SE-352 51 Växjö

Per Johansson ()
0708-82 19 28

Simon Winter ()
0705-75 76 41

Medlem av nätverket Förändringsagent.